• Despre CIAS

  Despre CIAS

 • Care sunt atribuțiile principale ale CIAS?

  Care sunt atribuțiile principale ale CIAS?

 • Recomandări de siguranță

  Recomandări de siguranță

 • Cum puteți raporta un eveniment de aviație?

  Cum puteți raporta un eveniment de aviație?

Compartimentul IT

Compartimentul IT:

a) testează piața în vederea selectării celor mai convenabili furnizori de bunuri și servicii software și hardware;

b) oferă asistență tehnică la achiziționarea de echipamente hardware și aplicații software de la companiile de specialitate;

c) testează tehnica de calcul nou achiziționată, precum și instalarea și verificarea funcționalității acesteia;

d) instalează, întreține și coordonează activitatea întregului echipament tehnic din instituție (calculatoare, imprimante, copiatoare etc.);

e) în cazul în care sunt necesare intervenții de specialitate (telefon, fax, centrală telefonică), gestionează rezolvarea problemelor în cel mai scurt timp și în condiții optime, luând legătura și cooperând cu firmele prestatoare de servicii, dacă este cazul;

f) colaborează cu companiile furnizoare de Internet, telefonie și televiziune, în vederea asigurării bunei desfășurări a activității în cadrul CIAS;

g) oferă consultanță de specialitate la achiziționarea de echipament tehnic, recomandând soluții adecvate activității CIAS;

h) întreține rețelele de Internet/telefonie, tehnică de calcul și a softurile aferente, după caz;

i) răspunde de controlul/supravegherea traficului de date, protejarea informațiilor în rețea, precum și securitatea traficului pe Interne în cadrul instituției;

j) asigură integritatea și securitatea bazelor de date aflate pe serverele CIAS, precum și efectuarea salvărilor de siguranță (back-up);

k) instalează și întreține softurile necesare activității CIAS;

l) asigură protecția împotriva virușilor, precum și instalarea și asigurarea update-urilor permanente pentru programele antivirus;

m) asigură buna funcționare hardware/software a rețelelor, setarea și configurarea fiecărui calculator în parte, cu accesoriile și perifericele corespunzătoare;

n) asigură configurarea switch-urilor și router-elor din cadrul instituției, inclusiv crearea VLAN-urilor, activarea și asignarea porturilor, protocoalelor, crearea rutelor și depanarea problemelor de rețea/routere;

o) configurează adresele de e-mail pentru fiecare angajat al CIAS;

p) actualizează pagina de Internet a instituției, în conformitate cu instrucțiunile și documentele primite de la compartimentele din cadrul CIAS;

q) asigură colaborarea permanentă între CIAS și companiile furnizoare de echipamente de tehnică de calcul, în vederea remedierii eventualelor defecte pe perioada garanției sau post-garanției;

r) actualizează tehnica de calcul sau scoaterea din uz (casarea), în condițiile legii;

s) participă la organizarea sistemului informațional al CIAS, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor utilizate.

Studii și analize

Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

CIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Centrul de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.