• Despre CIAS

  Despre CIAS

 • Care sunt atribuțiile principale ale CIAS?

  Care sunt atribuțiile principale ale CIAS?

 • Recomandări de siguranță

  Recomandări de siguranță

 • Cum puteți raporta un eveniment de aviație?

  Cum puteți raporta un eveniment de aviație?

Compartimentul Secretariat

Compartimentul Secretariat:

a) gestionează activitățile de pregătire și verificare a tuturor documentelor care urmează să fie supuse atenției Directorului General (adrese, materiale informative, mapa de documente de intrare/ieșire etc.);

b) asigură preluarea, înregistrarea, tipărirea, scanarea, fotocopierea și distribuirea de documente către compartimentele implicate, îndosarierea și arhivarea corespondenței interne și externe a instituției, preluarea și direcționarea apelurilor telefonice;

c) redactează și oferă asistență la redactarea de adrese, note de fundamentare, corespondență, rapoarte, analize, protocoale și acorduri de colaborare, comunicate și declarații de presă, articole, știri, buletine informative, prezentări, materiale de prezentare, texte pentru pagina de internet a instituției, precum și a altor materiale scrise;

d) programează întâlniri pentru conducerea instituției;

e) gestionează și administrează programului zilnic al Directorului General;

f) primește vizitatorii și anunță persoanele de contact din instituție de sosirea acestora;

g) transmite documente/corespondență prin poștă, fax, e-mail;

h) oferă asistență către reprezentanții CIAS, în cadrul întâlnirilor cu persoane fizice și persoane juridice din țară și din străinătate;

i) asigură preluarea, înregistrarea și soluționarea solicitărilor de informații de interes public, precum și difuzarea informațiile de interes public, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

j) asigură preluarea, înregistrarea și soluționarea petițiilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002.

Studii și analize

Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

CIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Centrul de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.