• Despre CIAS

  Despre CIAS

 • Care sunt atribuțiile principale ale CIAS?

  Care sunt atribuțiile principale ale CIAS?

 • Recomandări de siguranță

  Recomandări de siguranță

 • Cum puteți raporta un eveniment de aviație?

  Cum puteți raporta un eveniment de aviație?

Biroul Juridic, Administrativ și Resurse Umane

Biroul Juridic, Administrativ și Resurse Umane este un birou funcțional din cadrul structurii organizatorice а CIAS, subordonat direct Directorului General, față de care răspunde pentru activitatea desfășurată. 

Biroul Juridic, Administrativ și Resurse Umane are în componența sa următoarele compartimente specializate:

Biroul Juridic, Administrativ și Resurse Umane este coordonat de către Șeful Biroului Juridic, Administrativ și Resurse Umane. În lipsa acestuia, atribuțiile șefului de birou sunt exercitate conform prevederilor din fișa postului Șefului Biroului Juridic, Administrativ și Resurse Umane.

Studii și analize

Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

CIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Centrul de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.